Udstillinger og salg – maleren og grafikeren Alfred Immanuel Jensen

Kunstnergruppen SE (statsanerkendt fra 1959)

1948: Fyens Kunstudstillingsbygning, 2.-10. September, Kunstnersammenslutningen SE, ”Maleri, tegning, grafik”.
AIJ: katalog (kat) + håndtrykt plakat (hpl)

1948-49: Charlottenborg, 28. december – 14. januar Malersammenslutningen SE (8 kunstnere (k), 79 værker (v)),
AIJ: 6 v + (kat)

1950: Charlottenborg, 29. august – 13. september, Kunstnersammenslutningen SE (8 k, 70 v + grafik, akvarel, pastel og tegninger, påbegyndt udlejning af billeder, start på en gruppe af passive medlemmer (10 kr. i årskontingent) samt arrangement af vandreudstillinger på ”for­skel­lige af Byens Virksomheder”)
AIJ: (kat)

1952: Charlottenborg, 8.-24. august Kunstnersammenslutningen SE (9 k, heraf var AIJ + 4 andre repræsen­teret ved Kobber­stik­samlingen og AIJ desuden ved Islands Nationalmuseum med 11 træsnit),
Regnar Jensen (hpl + katalogforside (kat.f)
AIJ: 10 v, grafik, tegning, mv. + (kat)

1953-54: Charlottenborg, 14.-30. august / 31. august – 13. september, Kunstnersammenslutningen SE’s femte og sjette offentlige udstilling (8 k / 9 k (heriblandt begge årene den færøske kunstner Ruth Smith Nielsen), 63 v / ca. 70 v + grafik, akvarel, pastel og tegninger. Billedudlejning, bestilling af portrætmalerier og nu også tilbud om ”privat-elever i maleri”, evt. mhp. at lægge op til det kgl. Akademi).  AIJ 1953: ”Året”, serie med 13 træsnit.

Barn på vej

AIJ 1954: ”Mor og Barn” 10 træsnit i mappe. + 2 farvetræsnit.
Christian Magle 1953 (hpl + kat.f).
Bent Høyrup 1954 (hpl + kat.f).
AIJ 1953 og 1954: 7 v x 2 + (kat).

1956: Charlottenborg, 27. april – 13. maj Kunstnergruppen SE (9 k, ca. 80 v.
I øvrigt akvarel, grafik, tegning, mv. som tidligere år.
Nyt: Lodtrækning for passive medlemmer mellem 4 præmier: 500 kr., 150 kr., 100 kr. og 50 kr. til udbetaling på et af de udstillede værker). AIJ: 10 v + ”Gadens butikker” (5 træsnit) + farvetræsnit.
Karl Heilesen (hpl + kat.f)Kunstnergruppen SE.

1957-76 Charlottenborg, 3 weekender + 2 mellemliggende uger hvert år

Kunstnergruppen SE, Plakat nr. 22

i august/september Kunstner­gruppen SE (9-12 k, 80-100 v.
I øvrigt akvarel, grafik, tegning, mv. som tidligere år + årlig
lodtrækning mellem passive medlemmer, præmier forhøjet i 1960, 1964 og 1976).
AIJ: 8,10,12,17,20,22,16,18,12,15,20,14,19,18,17,13,12,15,11 og 12 v – kun ganske få genudstillinger.
Begyndte i 1960 at udstille små brændebilleder og fra 1969 også store (1,1,7,2,1,1,9,0).
AIJ hpl: 1957, 1963, 1965, 1967 (to-farvet), og 1972.

AIJ kat.f: 1957, 1963, 1965, 1970, 1971, 1972, 1973 og 1975.
AIJ katalog, udlejning, regnskab, lodtrækning: 1949-76.
AIJ casting af gæsteudstillere, legatansøgninger, indbydelser,
PR-virksomhed, indsamling af anmeldelser, m.v.: 1949-76.

AIJ fortsatte i Vindheimar til 1980 med separatudstillinger for SE-kunstnere og med nytårsbreve, udstillings­indbydelser og den årlige lodtrækning mellem SE’s passive medlemmer.

Anden udstillingsvirksomhed

1940’erne Deltagelse i vandreudstillinger i bl.a. Polen, Bulgarien og Jugoslavien

1946: Charlottenborg, Aksel Jørgensens elever gennem 25 år. AIJ: medarrangør

1948-49 Brønshøj Posthus

Brønshøj Postkontor, 1948

1949-50 Frederiksbergske Skoler

1952-53 FDB Njalsgade

1953-54 Randers Rebslageri

1954 Dansk Sojakagefabrik

1961 Dansk Nutidskunst, Frihedshallen, Sønderborg

1962 F.E. Bording

1962 Glostrup & Omegns Kunstforening, februar/marts

1962 Skovgårdsskolen, oktober

1963 Berlinske Tidendes Kunstforening

1963 Haderslev-Kolding Statsseminarium

1963 Køge Kunstforening, oktober/november

1963 Carlsberg Kunstforening, november/december

1964 Vesterbro Bibliotek, september

1964 Frederiksberg Rådhus, september/oktober

1966 Næstved Kunstforening, oktober

1967 IBM Kunstforening

1967 Niebüll og Flensborg, februar

1967 Nylandsvejens Skole, 13.-15. februar

1969-70 MLU Kunstforening, november/januar

1967 Den Permanente

1975 Herlufmaglehallen, Suså Aktiv

1976 Kunstindustrimuseet.

1983 Charlottenborg. Kunstnere for Fred

1989 Smidstrupgård, 17. September

1999 Matrikel 8 B, Assensvej, Faldsled, Fyen

2009 Næstved Museum, Boderne, 16. maj til 16. august, ”By & Land”.

Separatudstillinger

1951 Islands Nationalmuseum, Reykjavik

1958 Galleri Admiralgade 20, København

1972 Galleri Soer, Sorø

1974 KAB, juni/juli

1974 Politikens grafiske særtryk. I 197? Som reklame for Politiken på Københavnske busser

1978-79 Handelsbanken, december/januar

1984 Amtscentralen i Næstved ”Kunst og fødsel”

1997 80 års fødselsdagsfestival, september / oktober, Sorø Amtsrådhus (17 større værker fra 80’erne og 90’erne), Næstved Museum (6 årtiers grafik + livshistorie), Holløse Mølle (retrospektiv udstilling med ca.100 værker), Birkevang Ældrecenter (ca. 20 landskabs­malerier) og Skelby Kirke 18. september (Kulturaften med koncerter og udstilling af 15 større nyere værker)

2000 Sorø Akademi. Undervisningsudstilling med 20 grafiske værker og med grafisk værktøj

2003-04 Skiftende ophængninger i Danske Bank, Glumsø Afdeling, ca. hver 3. måned

2005 Vandrehjemmet ”Depotet” i Skelby, 1 måned

2009 Rønnebæksholm 17. januar til 29. marts. Retrospektiv.

 Salg

Kobberstiksamlingen (værker fra 1948, 1950, 1952, 1954, 1957)

Statens Kunstfond (værker fra 1968 (2 stk.), 1971, 1975 (2 stk.) og 1976)

Ny Carlsberg Fondet (værker fra 1967, 1971)

Undervisningsministeriet (værker fra 1960, 1961)

Carlsberg Museet (værk fra 1963)

Listafn Islands (værk fra 1951)

Listafelagid Föroyar (værk fra 1953)

Politikens Søndagstillæg (”Året i tekst og træsnit” (12 stk.) 1953-54)

Kunstindustrimuseet i Bredgade (Håndtrykte SE-plakater, 1947-76)

Arbejdermuseet København (træsnit fra 1947, 1948, 1950 (2 stk.), 1955, 1950-51 (mappe m.10), 1954 (mappe m.10) og oliemalerier fra 1946, 1947 og 1952)

Københavns Bymuseum (oliemalerier fra 1946, 1949, 1951, 1953 (2 stk.), 1954 (2 stk.) og 1998 (2 stk.))

Fuglsang Kunstmuseum (oliemalerier fra 1971 (2 stk.) og 1972 (2 stk.)

Næstved Museum (oliemalerier fra 1948, 1967, 1968, 1972, 1977, 1978, 1987 1991 og 1992-93, tegning/pastel fra 1994)

Post & Tele Museum (oliemalerier fra 1947-48 (3 stk.))

Rønnebæksholm Kunstcenter (oliemaleri 1948)

Sammenholdt med SE-katalogerne tyder registreringen fra 2006-07 på, at AIJ indtil 1976 har solgt ca.  halvdelen af sin produktion gennem SE. Efter 1976 har han kun undtagelsesvis solgt kunst. Værkerne på de  5 sidstnævnte museer og på kunstcenteret er alle overtaget i løbet af foråret 2009.

Venlig hilsen

Cand.mag. Jytte Aa. Møller

Næsbyvej 47, Næsby, 4171 Glumsø

Mob: 4010 4182, jaamvind@pc.dkJ 1954: