Vindheimars køkken-elefant. Fresko af Alfred I Jensen, 1984

Vindheimar-Vennerne

Vil du være med til at udbrede kendskabet til Det lille Kunstnerhjem, Vindheimar? Det, som ligger i Næsby ved Glumsø og som huser  billedkunstneren Alfred I. Jensens livsværk, samt enkelte malerier af Máría H. Ólafsdottir, hans første kone fra Island!

I juni 2012 har vi oprettet en liste over Vindheimar-Vennerne. Du velkommen til at få skrevet dit navn, tlf., nr. og evt. e-mail på. Hver familie må gerne skrive flere navne.

Fremover starter listen forfra hvert år i januar, og du må selv forny din tilkendegivelse af, at du vil være med. Enten via kommentar-boxen på www.Vindheimar.dk under fanen ”Forside” (nederst) eller ved at ringe på mobil 4010 4182.

Har du nået at få dit navn på listen inden sidste weekend i oktober, deltager du i lodtrækningen om årets tre beløb til at erhverve Vindheimarkunst for – 1.000, 2.000 eller 3.000 kr.

Vinderne vælger selv blandt Alfred I.Jensens værker på husets sædvanlige betingelser
a. forhandling om den endelige pris,

b. ikke alle værker er til salg.

Vinderne kan evt. anvende deres præmie som delvis betaling for et større værk.

Lodtrækningen finder sted søndag kl. 14 i den sidste weekend i oktober. Den dag holder Vindheimar åbent hus kl. 13-16.

Vinderne modtager besked samme dag, og senest 3. søndag i advent skal de have indløst deres præmie. Præmier, der ikke er indløst rettidigt, går videre til næste års lodtrækning.

Du kan være med til at udbrede
kendskabet til Vindheimar på én eller flere måder. For eksempel ved at

fortælle om dine egne oplevelser til familie, venner og bekendte

uddele et par Vindheimar-brochurer (hentes i Vindheimar eller downloades fra hjemmesiden)

melde dig som ”brochure-ansvarlig” for én eller flere lokaliteter. Dette indebærer, at du placerer et antal Vindheimar-brochurer fx på et bibliotek, i en turist-information, i en kunstforening eller i en lokal klub i nærheden af, hvor du bor, og herefter holder øje med dem og rekvirerer flere brochurer fra Vindheimar, når de er ved at være brugt.

Venlig hilsen

Doris Christiansen, Renate Waring og Jytte Aa. Møller