Alfred Immanuel Jensen (1917 – 2006)

Plakater fra Kunstnergruppen SE

Plakat 1, 1948

Alfred I. Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 1,
2-10. september 1948, Fyens Kunstudstillingsbygning.

Plakat 2

Alfred I. Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 2,
29.dec.1948 til 14.jan.1949, Charlottenborg

Plakat 3

Regnar Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 3,
8-24.aug.1952, Charlottenborg

Plakat 4

Christian Magle, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 4,
14-30.aug.1953, Charlottenborg

Plakat 5

Bent Høyrup, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 5,
31.aug.-13.sept.1954, Charlottenborg

Plakat nr. 6

Karl Heilesen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 6,
27 april-13.maj 1956, Charlottenborg

Plakat nr. 7

Alfred I.Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 7,
13-25.sept.1957, Charlottenborg

Plakat nr. 8

Helmer Senstius, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 8,
13-23.sept.1958, Charlottenborg

Plakat nr. 9

Maria H. Ólafsdóttir Kunstnergruppen SE-plakat nr. 9,
4-20.sept.1959, Charlottenborg

Plakat nr. 10

Regnar Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 10,
2-18.sept.1960, Charlottenborg

Plakat nr. 11

Svend Immanuel, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 11,
1-17.sept.1961, Charlottenborg

Plakat nr. 12

Karl  Heilesen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 12,
1-16.sept.1962,  Charlottenborg

Plakat nr. 13

Alfred I.Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 13,
30 aug.-15.sept.1963, Charlottenborg

Plakat nr. 14

Christian Magle, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 14,
28 aug.-13.sept.1964, Charlottenborg

Plakat 15

Maria H. Ólafsdóttir, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 15,
3-19.sept.1965, Charlottenborg

Plakat nr. 16

Svend Immanuel, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 16,
2-18.sept.1966, Charlottenborg

Plakat nr. 17

Alfred I.Jensen (a), Kunstnergruppen SE-plakat nr. 17,
1-17.sept.1967, Charlottenborg

Plakat 17

Alfred I.Jensen (b), Kunstnergruppen SE-plakat nr. 17,
1-17.sept.1967, Charlottenborg

Plakat nr. 18

Maria H. Ólafsdóttir, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 18,
30 aug.-15.sept.1968,  Charlottenborg

Plakat nr. 19

Maria H. Ólafsdóttir, Kunstnergruppen  SE-plakat nr. 19,
29 aug.-14.sept.1968, Charlottenborg

Plakat nnr. 20

Svend Immanuel, Kunstnergruppen  SE-plakat nr. 20,
4-20.sept.1970, Charlottenborg

Plakat nr. 21

Maria  H. Ólafsdóttir, Kunstnergruppen  SE-plakat nr. 21,
3-19.sept.1971, Charlottenborg

Plakat nr. 22

Alfred I. Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 22,
1-17.sept.1972, Charlottenborg

Plakat nr. 23

Helmer Senstius. Kunstnergruppen SE-plakat nr. 23,
31 aug.-16.sept.1973,Charlottenborg

Plakat nr. 24

Regnar Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 24,
30 aug.-15 sept.1974, Charlottenborg

Plakat nr. 25

Karl  Heilesen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 25,
5-21 sept.1975, Charlottenborg

Plakat nr. 26

Maria H. Ólafsdóttir, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 26,
3-19 sept.1976, Charlottenborg

Plakat nr. 27

Alfred I.Jensen, Kunstnergruppen SE-plakat nr. 27,
juni-oktober 1977-1978, Vindheimar